MS T001 GORGEOUS ANTIQUE GERMAN WALL CLOCK

LOẠI : GORGEOUS ANTIQUE GERMAN WALL CLOCK
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1900
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt