MS W121 – IWC Schaffhausen Date Cal.8541B Automatic

HIỆU : IWC (International Watch Co)
XUẤT XỨ : THỤY SỸ
ĐẶC ĐIỂM :  NĂM 1970 – MỚI 95%
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt