MS T117 – Junghans wall clock

HIỆU : JUNGHANS 2 MŨI TÊN
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1930
ĐẶC ĐIỂM : THÙNG ebony porn BÈ – SỐ LA MÃ
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt