MS T106 – Lorenz Furtwangler & Sonne – LFS CLOCK

HIỆU : Lorenz Furtwangler & Sonne – LFS CLOCK
XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1890
ĐẶC ĐIỂM : 1 LỖ – HIẾM
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt