MS T092 – JUNGHANS WESTMINSTER

HIỆU : JUNGHANS
XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1955
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt