MS T067 – Mauthe Wall clock

HIỆU : MATHE
XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1950
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt