MS T042 – GUSTAV BECKER (sold)

HIỆU : GUSTAV BECKER

XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng năm 1910
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

zp8497586rq