MS T039 – FRENCH VEDETTE WALL CLOCK

HIỆU : ebony porn VEDETTE
XUẤT XỨ :  PHÁP
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1930
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt