MS T036 BUCHERER – Urgos (Sold)

HIỆU : BUCHERER – Urgos
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1950
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt
zp8497586rq