MS T026 ĐỒNG HỒ “SCHATZ SHIPS BELL”

LOẠI : ĐỒNG HỒ “SCHATZ SHIPS BELL”
XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt