MS T023 LARGE ANTIQUE ART DECO WESTMINSTER REGULATOR WALL CLOCK (Sold)

HIỆU : LARGE ANTIQUE ART DECO WESTMINSTER REGULATOR WALL CLOCK
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1930
ĐẶC ĐIỂM ebony porn :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt