MS T022 SETH THOMAS 8 DAY BANJO

HIỆU : SETH THOMAS 8 DAY BANJO
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1950
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt