MS T018 LINDEN 2 TẠ (Sold)

HIỆU : LINDEN 2 TẠ
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1960
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt