MS T017 ODO (Sold)

HIỆU : ODO
XUẤT XỨ :  PHÁP
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1960
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt