MS T016 ANSONIA (Sold)

HIỆU : ANSONIA
XUẤT XỨ :  MỸ
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1970
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt