MS T015 CUKCOO 8 NGÀY (Sold)

HIỆU : CUKCOO 8 NGÀY
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1970
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt