MS T014 TẠ TREO (Sold)

LOẠI : TẠ TREO
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1960
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động ebony porn tốt