MS T013 KIENZLE

HIỆU : KIENZLE
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1930
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt