MS T012 GUSTAV BECKER

HIỆU : GUSTAV BECKER
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1900
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt