MS T011 BUCHERER – Franz Hermle (SOLD)

HIỆU : BUCHERER – Franz Hermle
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1970
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt