MS T009 VEDETTE FRENCH WESTMINSTER (Sold)

HIỆU :  VEDETTE FRENCH WESTMINSTER
XUẤT XỨ :  PHÁP
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1930
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt