MS T008 Gongschlag Chiming Regulator

HIỆU : Gongschlag Chiming Regulator
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1910
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt