MS T007 ĐỒNG HỒ BÁNH LÁI – SCHATZ

HIỆU :   ĐỒNG HỒ BÁNH LÁI – SCHATZ
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1960
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt