MS T006 URGOS (SOLD)

nasal polyps treatment

HIỆU :  URGOS
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1970
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt