MS T005 GUSTAV BECKER – 2 TẠ (Sold)

HIỆU : GUSTAV BECKER – 2 TẠ
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1900
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt