MS T004 TREND – WOODEN WALL CLOCK

HIỆU :  TREND – WOODEN WALL CLOCK
XUẤT XỨ :  MỸ
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1940
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt