MS B167 – JUNGHANS WESTMINSTER NAPOLEON HAT MANTEL CLOCK

HIỆU ebony porn : JUNGHANS
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1930
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt