MS B164 – KIENZLE WESTMINSTER MANTEL CLOCK

HIỆU : KIENZLE
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN ebony porn XUẤT :  Khoảng 1940
ĐẶC ĐIỂM : NGUYÊN BẢN
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt