MS B163 – JUNGHANS WESTMINSTER MANTEL CLOCK

HIỆU : JUNGHANS
XUẤT XỨ ebony porn :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1940
ĐẶC ĐIỂM : 8 GONGS – 2 BÀI
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt