MS B159 – VEDETTE DESK CLOCK

HIỆU : VEDETTE
XUẤT XỨ : PHÁP
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1950
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt