MS B154 – HERMLE Skeleton Clock (Sold)

HIỆU : HERMLE
XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1982
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt