MS B148 – HERZ Travel Alarm Clock and Barometer – West Germany

HIỆU :   HERZ
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1960
ĐẶC ĐIỂM :Thứ – Ngày – Tháng
TÌNH TRẠNG : hoạt ebony porn động tốt