MS B126 – Vintage 1970′s LE COULTRE Clock – Swiss

HIỆU : JAEGER LE COULTRE
XUẤT XỨ : THỤY SỸ
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt