MS B091 -BULOVA DOME CLOCK (máy sử dụng ebony porn pin)

HIỆU :BULOVA
XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1980
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt