MS B084 – KERN OVAL CLOCK

HIỆU : KERN
XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1950
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt