MS B068 – 1930 GERMAN K&O 400 DAY ANNIVERSARY CLOCK

XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1930
ĐẶC ĐIỂM : ĐỒNG HỒ PHONG THỦY – KÍCH THƯỚC LỚN (ĐK 24cm, CAO 33cm)
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt