MS B061 – Pocket Watch (Limited Edition) – “United We Stand”

XUẤT XỨ : MỸ
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 2001
ĐẶC ĐIỂM : KỶ VẬT CHO SỰ KIỆN 9-11
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt