MS T028 TREND

HIỆU : TREND
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1980
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt