MS B023 FRANZ HERMLE (Sold)

HIỆU : FRANZ HERMLE
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1960
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt