MS B022 SETH THOMAS (sold)

HIỆU : SETH THOMAS
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  1963
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt