MS B016 MAUTHE (Sold)

HIỆU : MAUTHE
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1950
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt