MS B007 Elgin S. Haller 400 DAY (Sold)

HIỆU : Elgin S. Haller 400 DAY
XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1955
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động ebony porn tốt