MS B004 WELBY 400 DAY

HIỆU : WELBY 400 DAY
XUẤT XỨ :  ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT :  Khoảng 1950
ĐẶC ĐIỂM :
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt