MS B001 VAI BÒ – Kienzle Westminster (Sold)

LOẠI : VAI BÒ - Kienzle Westminster
XUẤT XỨ : ĐỨC
NĂM SẢN XUẤT : Trước 1940
ĐẶC ĐIỂM : ngang 56 cm – WESTMINSTER CHIMES
TÌNH TRẠNG : họat ebony porn động tốt