MS W118 – Hamilton Men’s Pan Europ Auto Chrono H35756735

HIỆU : HAMILTON
XUẤT XỨ : THỤY SỸ
ĐẶC ĐIỂM : MỚI 100%
TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt