GIAO LƯU TRAO ĐỔI: UY TÍN – HỢP LÝ – BẢO HÀNH – CẬP NHẬT LIÊN TỤC Vui lòng vào các trang chi tiết

 • 8
  ĐỒNG HỒ KIENZLE
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ GORGEOUS ANTIQUE GERMAN WALL CLOCK
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ Dickson
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ BÁNH LÁI - SCHATZ
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ TREND – WOODEN WALL CLOCK
  XUẤT XỨ : MỸ
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1940
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ GUSTAV BECKER – 2 TẠ
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ URGOS
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  Gongschlag Chiming Regulator
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1910
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ VEDETTE FRENCH WESTMINSTER
  XUẤT XỨ : Pháp
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1930
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  Ingraham
  XUẤT XỨ : MỸ
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ BUCHERER – Franz Hermle
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ GUSTAV BECKER
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ KIENZLE
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1930
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ TẠ TREO
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ CUKCOO 1 NGÀY
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ ANSONIA
  XUẤT XỨ : MỸ
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ ODO
  XUẤT XỨ : PHÁP
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ LINDEN 2 TẠ
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ CUKCOO 8 NGÀY
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1950
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ BÁNH LÁI - SCHATZ
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ ERTHAN ALLEN
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ SETH THOMAS 8 DAY BANJO
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1950
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ LARGE ANTIQUE ART DECO WESTMINSTER REGULATOR WALL CLOCK
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1930
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ FRANK MAUTHE – Antique German FMS R/A wall regulator
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1910
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ JUNGHANS
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ SCHATZ SHIPS BELL
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ SETH THOMAS
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1950
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ TREND
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1980
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ BÁNH LÁI - SCHATZ
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG VINTAGE HEMRLE
  XUẤT XỨ : ĐỨC
  NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1963
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 8
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN
  TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2